website view da/artwork/screenshots.php @ rev 1349

Tiny edits
author Paul Issott <paul@slitaz.org>
date Sun Jan 31 17:11:43 2021 +0000 (17 months ago)
parents 5e950c2d6f82
children
line source
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="da">
3 <head>
4 <meta charset="utf-8"/>
5 <title>SliTaz Screenshots</title>
6 <meta name="description" content="SliTaz GNU/Linux project artwok images logos"/>
7 <meta name="keywords" lang="en" content="about slitaz, gnu, linux, mini distro, livecd"/>
8 <meta name="author" content="Linux User"/>
9 <?php include("../../lib/html/meta-link.html"); ?>
10 </head>
11 <body>
13 <?php include("../../lib/html/header.da.html"); ?>
15 <!-- Block -->
16 <div id="block">
17 <?php include("../../lib/html/nav.da.html"); ?>
18 <!-- Information/image -->
19 <div id="block_info">
20 <h4>Skærmbilleder</h4>
21 <p>
22 Billeder sigermere end tusinde ord... Skærmbilleder af
23 de sidste stabile og udviklingsversioner. Måske vil du også
24 finde, diskutere, dele og lægge SliTaz grafik op!
25 </p>
26 <p>
27 <img src="../../images/users.png" alt="users.png" />
28 <a href="http://scn.slitaz.org/groups/artwork/">Deltag på SliTaz Netværket</a>
29 </p>
30 </div>
31 </div>
33 <?php include("../../lib/lang.php"); ?>
35 <!-- Content -->
36 <div id="content">
38 <div id="gallery">
40 <div><a href="/images/screenshots/slitaz-4.0.png">
41 <img src="/images/screenshots/slitaz-4.0.png"
42 alt="Stabil 4.0" /></a><br />
43 Stabil 4.0</div>
45 <div><a href="/images/screenshots/slitaz-3.0.png">
46 <img src="/images/screenshots/slitaz-3.0.png"
47 alt="Stabil 3.0" /></a><br />
48 Stabil 3.0</div>
50 <div><a href="/images/screenshots/slitaz_2.png">
51 <img src="/images/screenshots/slitaz_2.png"
52 alt="Stabil 2.0" /></a><br />
53 Stabil 2.0</div>
55 <div><a href="/images/screenshots/index-desktop.png">
56 <img src="/images/screenshots/index-desktop.png"
57 alt="Stabil 1.0" /></a><br />
58 Stabil 1.0</div>
60 <div><img src="/images/screenshots/cooking-geany.png"
61 alt="Udvikling - Geany og GPicview" /><br />
62 Udvikling - Geany og GPicview</div>
64 <div><img src="/images/screenshots/cooking-conky.png"
65 alt="Udvikling - Conky" /><br />
66 Udvikling - Conky</div>
68 <div><img src="/images/screenshots/cooking-mplayer.png"
69 alt="Udvikling - Multimedieafspiller MPlayer" /><br />
70 Udvikling - Multimedieafspiller MPlayer</div>
72 <div><img src="/images/screenshots/cooking-superuserpcmanfm.png"
73 alt="Udvikling - Filhåndtering PCManFM" /><br />
74 Udvikling - Filhåndtering PCManFM</div>
76 <div><img src="/images/screenshots/e17.png"
77 alt="Stabil - E17" /><br />
78 Stabil - E17</div>
80 <!-- Gallery end -->
81 </div>
83 <!-- End of content -->
84 </div>
86 <?php include("../../lib/html/footer.da.html"); ?>
88 </body>
89 </html>