website view da/devel/index.php @ rev 1349

Tiny edits
author Paul Issott <paul@slitaz.org>
date Sun Jan 31 17:11:43 2021 +0000 (17 months ago)
parents 2c8983b24e4e
children
line source
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="da">
3 <head>
4 <meta charset="utf-8"/>
5 <title>SliTaz - Udviklernes hjørne</title>
6 <meta name="description" content="SliTaz GNU/Linux projekt overblik"/>
7 <meta name="keywords" lang="da" content="om slitaz, gnu, linux, minidistribution, livecd"/>
8 <meta name="author" content="Linux User"/>
9 <?php include("../../lib/html/meta-link.html"); ?>
10 </head>
11 <body>
12 <!-- Danish (da) translation by Bo Vagner Højer - bohoejer@slitaz.org
13 Member of Labitat Hackerspace, Copenhagen - www.labitat.dk
14 visit our hackerspace every tuesday evening for free - always hot coffee -->
16 <?php include("../../lib/html/header.da.html"); ?>
18 <!-- Block -->
19 <div id="block">
20 <?php include("../../lib/html/nav.da.html"); ?>
21 <!-- Information/image -->
22 <div id="block_info">
23 <h4>Udvikling</h4>
24 <p>
25 SliTaz er en netværksbaseret distribution lavet af mange
26 mennesker fra hele verdenen og alle er velkommen til at
27 hjælpe og blive indvolveret i projektet.
28 </p>
29 <p>
30 <img src="/images/users.png" alt="[ ]" />
31 <a href="http://scn.slitaz.org/">Følg os på SCN</a> og
32 <a href="../mailing-list.php">postlisten</a>
33 </p>
34 </div>
35 </div>
37 <?php include("../../lib/lang.php"); ?>
39 <!-- Content -->
40 <div id="content">
42 <h2>Udviklernes hjørne</h2>
44 <ul>
45 <li><a href="forge.php">Smedien</a> - Samarbejdende styring, KISS,
46 retningslinier, Mercurial depoter, hjemmeside og andre tjenester.</li>
47 <li><a href="/i18n.php">Internationaliseringsprojekt</a> -
48 Oversættelse, mål og styring.</li>
49 <li><a href="http://hg.slitaz.org/" >Mercurial depoter</a></li>
50 <li><a href="http://bugs.slitaz.org/">SliTaz Fejlsporing</a></li>
51 </ul>
53 <h2 id="devel">Bliv aktiv</h2>
55 <p>
56 SliTaz er en brugerdrevet åben kildekode distribution. Alle, fra brugere, til hackere
57 og udviklere, er velkommen til at deltage og bidrage, der er altid noget at gøre.
58 For eksempel at læse korrektur eller skrive dokumentation, sende fejl eller rettelser
59 til postlisten, få adgang til wokken og skub nogle nye programpakker op
60 eller simpelt hen at hjælpe andre på postlisten
61 eller <a href="http://forum.slitaz.org/">forumet</a>.
62 SliTaz har Mercurial
63 depoter lagt på et SliTaz system, udviklere kan efter behov bede om et nyt depot
64 og bidragydere har skriveadgang for at rette slå- og stavefejl , scripts, etc.
65 </p>
66 <p>
67 SliTaz er et lille netværkssamfund og det lytter til dets brugere.
68 Der er mange udviklere,
69 som er aktive på <a href="http://forum.slitaz.org/">forumet</a>
70 og <a href="../mailing-list.php">postlisten</a>.
71 </p>
72 <p>
73 For grafikere og kunstnere er der en dedikeret hjemmeside, hvor du
74 kan poste grafik og billeder, efter at have oprettet en konto.
75 Hjemmesiden er drevet af netværkssamfundet. Hvis du vil give en hånd
76 med at administrere siden, kontakt da en bidragyder eller
77 send en besked på postlisten. Deltag i SliTaz samfundets
78 <a href="http://scn.slitaz.org/groups/artwork/">grafikgruppe</a>
79 </p>
81 <!-- End of content -->
82 </div>
84 <?php include("../../lib/html/footer.da.html"); ?>
86 </body>
87 </html>