website view da/get/flavors.php @ rev 1349

Tiny edits
author Paul Issott <paul@slitaz.org>
date Sun Jan 31 17:11:43 2021 +0000 (17 months ago)
parents 8895cb3e109e
children
line source
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="da">
3 <head>
4 <meta charset="utf-8"/>
5 <title>SliTaz LiveCD Flavors</title>
6 <meta name="description" content="SliTaz GNU/Linux LiveCD"/>
7 <meta name="keywords" lang="da" content="System, fri, gratis, gnu, linux, software opensource, livecd LINUX i RAM"/>
8 <meta name="author" content="Linux User"/>
9 <?php include("../../lib/html/meta-link.html"); ?>
10 </head>
11 <body>
12 <!-- Danish (da) translation by Bo Vagner Højer - bohoejer@slitaz.org
13 Member of Labitat Hackerspace, Copenhagen - www.labitat.dk
14 visit our hackerspace every tuesday evening for free - always hot coffee -->
16 <?php include("../../lib/html/header.da.html"); ?>
18 <!-- Block -->
19 <div id="block">
20 <?php include("../../lib/html/nav.da.html"); ?>
21 <!-- Information/image -->
22 <div id="block_info">
23 <h4>Hent varianter</h4>
24 <p>
25 Systemet med LiveCD varianter er et simpelt middel for brugerskaren
26 til at generere cdromer for bestemte formål ved at tilbyde et udvalg af
27 specifikke programpakker. Der er to muligheder for at lave en variant,
28 brug en variant lavet af netværkssamfundet eller lav din egen
29 via et letbetjent grafisk værktøj.
30 </p>
31 </div>
32 </div>
34 <?php include("../../lib/lang.php"); ?>
36 <!-- Content -->
37 <div id="content">
39 <h2>LiveCD for enhver smag</h2>
41 <p>
42 For din bekvemmelighed foreslår SliTaz holdet nogle varianter for udviklings- og den stabile version:
43 </p>
45 <div class="box-dl"><p>
46 <a href="http://mirror.slitaz.org/iso/3.0/flavors/slitaz-3.0-xvesa.iso">slitaz-3.0-xvesa.iso</a>
47 [29.0M] - Fully-featured desktop environment using the tiny Xvesa graphical
48 server and providing a nice range of software for daily tasks
49 </p></div>
51 <div class="box-dl"><p>
52 <a href="http://mirror.slitaz.org/iso/4.0/flavors/slitaz-4.0-firefox.iso">slitaz-4.0-firefox.iso</a>
53 [43.0M] - Slankt skrivebordsmiljø med Mozilla Firefox
54 </p></div>
56 <div class="box-dl"><p>
57 <a href="http://mirror.slitaz.org/iso/4.0/flavors/slitaz-4.0-justx.iso">slitaz-4.0-justx.iso</a>
58 [16.0M] - Slankt skrivebordsmiljø drevet af Xorg og Openbox, kun ved brug af et X-miljø og
59 værktøj til at bygge dit eget skrivebord med
60 </p></div>
62 <div class="box-dl"><p>
63 <a href="http://mirror.slitaz.org/iso/4.0/flavors/slitaz-4.0-base.iso">slitaz-4.0-base.iso</a>
64 [8.0M] - Basissystem med tekstterminal og anvendelige kommandolinieværktøjer.
65 Et godt valg til en serverinstallation.
66 </p></div>
68 <div class="box-dl"><p>
69 <a href="http://mirror.slitaz.org/iso/4.0/flavors/slitaz-4.0-loram.iso">slitaz-4.0-loram.iso</a>
70 [41.0M] - Loram variant som kan starte SliTaz på maskiner med meget begrænsede resourser. Behøver kun
71 128MB hukommelse for ikke at blokere cdromdrevet.
72 </p></div>
74 <div class="box-dl"><p>
75 <a href="http://mirror.slitaz.org/iso/4.0/flavors/slitaz-4.0-loram-cdrom.iso">slitaz-4.0-loram-cdrom.iso</a>
76 [163.0M] - Loram variant kan starte med kun 24 MB hukommelse og en lille swappartion, men er
77 ikke i stand til at frigive cdrommen
78 </p></div>
80 <div class="box-dl"><p>
81 <a href="http://mirror.slitaz.org/iso/4.0/slitaz-4.0.iso">slitaz-4.0.iso</a>
82 [35.0M] - 4i1 variant indeholdende basen, justx, gtkonly og core cdromen
83 </p></div>
85 <div class="box">
86 <img src="/images/network.png" alt="[ ]" />
87 Gennemse variantmappen på filspejlet:
88 <a href="http://mirror.slitaz.org/iso/stable/flavors/">Stabil</a> |
89 <a href="http://mirror.slitaz.org/iso/cooking/flavors/">Udvikling</a>
90 </div>
92 <h2>Hent og fremstil en variant</h2>
94 <p>
95 En <em>variant</em> er en (.flavor) fil til at fremstille en særlig variant.
96 Det grafiske værktøj Tazlitobox kan oprette en variant med få musseklik.
97 Tazlito
98 <a href="http://hg.slitaz.org/tazlito/raw-file/tip/doc/tazlito.en.html">håndbogen</a>
99 og <a href="http://doc.slitaz.org/en:handbook:genlivecd">vejledningen</a>
100 giver detalierede instruktioner på fremstillingen af varianter. På kommandolinien
101 kan du få en liste over tilgængelige varianter ved kommandoen
102 <code>tazlito list-flavors</code>.
103 </p>
105 <h3>Skab og del din egen variant</h3>
107 <p>
108 Den sabile og udviklingsversionen giver <em>variantkernen</em> på filspejlet.
109 Det kan bruges som en basis til at lave din egen variant.
110 Vejledningen i håndbogen bringer alle nødvendige instruktioner til at
111 <a href="http://doc.slitaz.org/en:handbook:genlivecd"
112 >lave din egen LiveCD variant</a>.
113 </p>
114 <p>
115 Hvis du har lavet en variant efter din smag, kan du sende den på
116 <a href="../mailing-list.php">postlisten</a> for at få den testet og
117 inkluderet i de officielle varianter.
118 </p>
120 <!-- End of content -->
121 </div>
123 <?php include("../../lib/html/footer.da.html"); ?>
125 </body>
126 </html>