website view da/get/index.php @ rev 1349

Tiny edits
author Paul Issott <paul@slitaz.org>
date Sun Jan 31 17:11:43 2021 +0000 (17 months ago)
parents bd9331173109
children
line source
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="da">
3 <head>
4 <meta charset="utf-8"/>
5 <title>SliTaz - Hent den nu</title>
6 <meta name="description" content="Hent SliTaz GNU/Linux LiveCD gratis"/>
7 <meta name="keywords" lang="da" content="kildekode, iso, cdrom, livecd, hent, gratis, fri"/>
8 <meta name="author" content="Bo Vagner Højer"/>
9 <?php include("../../lib/html/meta-link.html"); ?>
10 </head>
11 <body>
12 <!-- Danish (da) translation by Bo Vagner Højer - bohoejer@slitaz.org
13 Member of Labitat Hackerspace, Copenhagen - www.labitat.dk
14 visit our hackerspace every tuesday evening for free - always hot coffee -->
16 <?php
17 include("../../config.php");
18 include("../../lib/html/header.da.html");
19 ?>
21 <!-- Block -->
22 <div id="block">
23 <?php include("../../lib/html/nav.da.html"); ?>
24 <!-- Information/image -->
25 <div id="block_info">
26 <h4>Hent SliTaz</h4>
27 <p>
28 Hent den seneste stabile version til dagligt brug.
29 Brug udviklingsversionen til at teste og hjælpe os med at forbedre distibutionen.
30 </p>
31 <div class="button">
32 Hent:
33 <?php echo "<!-- a href='$stable_iso'>SliTaz $stable_ver</a -->
34 <a href='$mirror/rolling/slitaz-rolling.iso'>SliTaz Rolling</a>"; ?>
35 </div>
36 </div>
37 </div>
39 <?php include("../../lib/lang.php"); ?>
41 <!-- Content -->
42 <div id="content">
44 <h2>Hent SliTaz</h2>
46 <div class="box-warning"><p>Før du bruger SliTaz - læs venligst dette indlæg: <a href="http://forum.slitaz.org/topic/-important-info-about-meltdown-and-spectre-">Important info about Meltdown and Spectre</a></p></div>
48 <ul>
49 <!-- li><a href="#stable">LiveCD Stabil version</a> -
50 Startbar cdrom med den seneste stabile version.</li -->
51 <li><a href="#rolling">LiveCD udviklingsversion</a> -
52 Startbar cdrom med den seneste udviklingsversion.</li>
53 <li><a href="#floppy">diskette</a> - Opstartsdiskette til at
54 affyre LiveCDen, en usb-pind eller lignende</li>
55 <li><a href="flavors.php">LiveCD to taste</a> -
56 Varianter og minimal ram.</li>
57 </ul>
59 <h3>General information</h3>
61 <p>
62 Denne del af hjemmesiden giver dig mulighed for at hente en gratis kopi
63 af SliTaz GNU/Linux LiveCDen eller hente værktøjer og kilde kode.
64 For at komme igang med at benytte LiveCD afbildningen kan du læse den engelske
65 <a href="../doc/">vejledning</a>. Du kan også finde hjælp og støtte på
66 SliTaz's <a href="http://forum.slitaz.org/forum/scandinavian">skandinaviske forum</a>.
67 </p>
69 <h3>Filspejle</h3>
71 <p>
72 SliTaz er spejlet i Frankrig af <a href="http://www.ads-lu.com/">ADS</a>
73 og <a href="http://www.tuxfamily.org/">TuxFamily</a>.
74 I USA af
75 <a href="http://distro.ibiblio.org/pub/linux/distributions/">Ibiblio</a>
76 og i Brasilien af <a href="http://www.c3sl.ufpr.br/en/">UFPR</a>. Kæmpe
77 stor tak til værterne.
78 </p>
80 <ul>
81 <li>Frankrig - filspejl beværtet af TuxFamily via
82 <a href="http://download.tuxfamily.org/slitaz/">HTTP</a> eller
83 <a href="ftp://download.tuxfamily.org/slitaz/">FTP</a></li>
85 <!-- li>Kina - filspejl beværtet af LupaWorld via
86 <a href="http://mirror.lupaworld.com/slitaz/">HTTP</a></li -->
88 <li>USA - filspejl beværtet af by Ibiblio via
89 <a href="http://distro.ibiblio.org/pub/linux/distributions/slitaz/">HTTP</a> eller
90 <a href="ftp://distro.ibiblio.org/pub/linux/distributions/slitaz/">FTP</a></li>
92 <li>Brasilien - filspejl beværtet af UFPR via
93 <a href="http://slitaz.c3sl.ufpr.br/">HTTP</a> eller
94 <a href="ftp://slitaz.c3sl.ufpr.br/slitaz/">FTP</a></li>
95 </ul>
97 <h3 id="sources">Kildekode</h3>
99 <p>
100 Tazpkg (pakkehåndtering), Tazlito (SliTaz Live værktøj), Tazwok (kildekodebygger),
101 Tazusb (LiveUSB værktøj) og SliTaz værktøjer kan alle hentes fra
102 <a href="http://www.tuxfamily.org/">TuxFamily</a> filspejlet. Bemærk at
103 alle værktøjerne er som standard installeret på SliTaz og
104 kildekode er kommenteret på engelsk.
105 Hent kildekode med
106 <a href="http://mirror.slitaz.org/sources/">HTTP</a> eller
107 <a href="http://mirror.slitaz.org/sources/">FTP</a>
108 </p>
110 <!--
111 <h2 id="stable">LiveCD - Stabil version</h2>
113 <p>
114 SliTaz stabile version giveret modent operativsystem, testet bedt af
115 en aktiv brugerskare. Kerne LiveCDen tilbyder dig et stort udvalg
116 universelt anvendelige programpakker omhyggeligt integreret til denne
117 distribution, således at du får et sammenhængende og robust system.
118 < ?php echo "Nuværende stabile version $stable_ver blev frigivet den: $stable_rel."; ? >
119 </p>
121 <div class="box-dl"><p>
122 < ?php echo "SliTaz GNU/Linux $stable_ver ($stable_size) -
123 <a href='$stable_iso'>slitaz-$stable_ver.iso</a>
124 [ <a href='$mirror/$stable_ver/slitaz-$stable_ver.md5'>md5</a> ]"; ? >
125 </p></div>
127 <p>
128 En startbar cdrom med alle tilgængelige programpakker for version stabil
129 genereres hver dag. Den indeholder også en kopi af denne hjemmeside og
130 kan benyttes uden en internetforbindelse via install.sh scriptet.
131 </p>
133 <div class="box-dl"><p>
134 < ?php echo "Samling af SliTaz GNU/Linux $stable_ver programpakker ($stable_pkgs)
135 - <a href='$pkgs_mirror/$stable_ver/packages-$stable_ver.iso'>packages-$stable_ver.iso</a>
136 [ <a href='$pkgs_mirror/$stable_ver/packages-$stable_ver.md5'>md5</a> ]"; ? >
137 </p></div>
138 -->
140 <h2 id="rolling">LiveCD - udviklingsversion</h2>
142 <p>
143 SliTaz Rolling LiveCD er en fuldt brugbar, men konstant udviklet
144 version. Den lader dig teste de seneste forbedringer og programpakker,
145 efterspørge nye funktioner eller reportere fejl for at hjælpe os med
146 at forberede den næste stabile version.
147 SliTaz Rolling ISO released weekly.
148 </p>
150 <div class="box-dl"><p>
151 <?php echo "SliTaz GNU/Linux Rolling (43 MB) -
152 <a href='$mirror/rolling/slitaz-rolling.iso'>slitaz-rolling.iso</a>
153 [ <a href='$mirror/rolling/slitaz-rolling.md5'>md5</a> ]"; ?>
154 </p></div>
156 <p>
157 Rolling flavors can be found <a href="http://mirror.slitaz.org/iso/rolling/"
158 target="_blank" rel="noopener noreferrer">on mirror</a>.
159 </p>
161 <!-- p>
162 En startbar dvd med alle tilgængelige programpakker for udviklingsversionen
163 genereres hver dag. Den indeholder også en kopi af denne hjemmeside og
164 kan benyttes uden en internetforbindelse via install.sh scriptet.
165 Bemærk: Denne dvd kan også
166 <a href="http://syslinux.zytor.com/wiki/index.php/Doc/isolinux#HYBRID_CD-ROM.2FHARD_DISK_MODE">
167 installeres på en usb-pind</a>, men vil overskrive alle data.
168 </p>
170 <div class="box-dl"><p>
171 < ?php echo "Samling af SliTaz GNU/Linux Cooking programpakker ($cooking_pkgs)
172 - <a href='$pkgs_mirror/cooking/packages-cooking.iso'>packages-cooking.iso</a>
173 [ <a href='$pkgs_mirror/cooking/packages-cooking.md5'>md5</a> ]"; ? >
174 </p></div -->
176 <h2 id="floppy">Floppy startdisk</h2>
178 <p>
179 Denne floppydisk kan starte SliTaz på en gammel pc med eller uden
180 cdromdrev. Den kan starte SliTaz fra en usb-pind, en SliTaz cd/dvd,
181 en harddisk, netværk gennem PXE og selv
182 <a href="http://boot.slitaz.org/">internettet gennem gPXE</a>.
183 </p>
185 <div class="box-dl"><p>
186 Diskette (1,44 MB) -
187 <a href="http://mirror.slitaz.org/boot/floppy-grub4dos">billede</a>
188 [ <a href="http://mirror.slitaz.org/boot/floppy-grub4dos.md5">md5</a> ]
189 </p></div>
191 <p>
192 Du kan kan skrive dette billede til diskette med SliTaz bootfloppybox,
193 <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/RaWrite">Windows rawrite</a>
194 eller ganske enkelt med dd (dd if=floppy-grub4dos of=/dev/fd0).
195 </p>
197 <p>
198 Et <a href="http://mirror.slitaz.org/floppies/">diskettesæt</a>
199 er også tilgængelig for mennesker som ikke kan benytte en cdrom,
200 usb-pind eller netkort.
201 </p>
203 <!-- End of content -->
204 </div>
206 <?php include("../../lib/html/footer.da.html"); ?>
208 </body>
209 </html>