website view da/packages/index.php @ rev 1349

Tiny edits
author Paul Issott <paul@slitaz.org>
date Sun Jan 31 17:11:43 2021 +0000 (17 months ago)
parents 1997ddbc17d9
children
line source
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="da">
3 <head>
4 <meta charset="utf-8"/>
5 <title>SliTaz - Packages</title>
6 <meta name="description" content="SliTaz GNU/Linux LiveCD programpakker"/>
7 <meta name="keywords" lang="da" content="pakker, programpakker, tazpkg"/>
8 <meta name="author" content="Linux User"/>
9 <?php include("../../lib/html/meta-link.html"); ?>
10 </head>
11 <body>
12 <!-- Danish (da) translation by Bo Vagner Højer - bohoejer@live.dk
13 Member of Labitat Hackerspace, Copenhagen - www.labitat.dk
14 visit our hackerspace every tuesday evening for free - always hot coffee -->
16 <?php include("../../lib/html/header.da.html"); ?>
18 <!-- Block -->
19 <div id="block">
20 <?php include("../../lib/html/nav.da.html"); ?>
21 <!-- Information/image -->
22 <div id="block_info">
23 <h4>Pakker</h4>
24 <p>
25 Denne del af hjemmesiden tillader dig at gennemse alle
26 tilgængelige programpakker på SliTaz filspejlet. Siderne
27 er dagligt opdateret via et cronjob. Alle pakker er
28 installerbare via den grafiske pakkehåndtering Tazpkg eller ved
29 brug af
30 kommandoen <code>tazpkg get-install pakkenavn</code>.
31 </p>
32 <p>
33 Gennemse pakkelister:
34 <a href="http://pkgs.slitaz.org/stable/">Stabil version</a>
35 | <a href="http://pkgs.slitaz.org/cooking/">Udviklingsversion</a>
36 </p>
37 </div>
38 </div>
40 <?php include("../../lib/lang.php"); ?>
42 <!-- Content -->
43 <div id="content">
45 <div style="text-align: center; margin-bottom: 40px;">
46 <form method="post" action="http://pkgs.slitaz.org/">
47 <div class="searchbox">
48 <p>
49 <input type="hidden" name="lang" value="en" />
50 <input type="text" name="query" size="24" style="width: 80%;" />
51 <input type="submit" name="search" value="Search" />
52 </p>
53 </div>
54 Søg efter:
55 <select name="object">
56 <option value="Package">Pakke</option>
57 <option value="Desc">Beskrivelse</option>
58 <option value="Tags">Mærkat</option>
59 <option value="Depends">Afhængigheder</option>
60 <option value="BuildDepends">Byggeafhængigheder</option>
61 <option value="File">Fil</option>
62 <option value="File_list">Filliste</option>
63 <option value="FileOverlap">fælles filer</option>
64 </select>
65 i
66 <select name="version">
67 <option value="cooking">udviklingsversion</option>
68 <option value="stable">stabil version</option>
69 <option value="2.0">2.0</option>
70 <option value="1.0">1.0</option>
71 </select>
72 </form>
73 </div>
75 <div class="box">
76 <img src="/images/text.png" alt="[ ]" />
77 Rå pakkeliste:
78 <a href="http://mirror.slitaz.org/packages/stable/packages.list"
79 >Stabil version</a> |
80 <a href="http://mirror.slitaz.org/packages/cooking/packages.list"
81 >Udviklingsversion</a><br />
82 <img src="/images/network.png" alt="[ ]" />
83 Centralt filspejl:
84 <a href="http://mirror.slitaz.org/packages/"
85 >http://mirror.slitaz.org/packages/</a>
86 </div>
88 <h2>Aktivitet</h2>
90 <?php require_once("../../lib/get-feeds.php"); ?>
92 <div class="activity">
93 <p>
94 <a href="http://hg.slitaz.org/">
95 <img src="/images/development.png" alt="[ ]" /></a>
96 Latest commits in wok
97 <?php get_feed("wok.xml"); ?>
98 </div>
99 <p class="activity_more">
100 <a href="http://hg.slitaz.org/">More commits</a>
101 </p>
102 </div>
104 <h2>Vejledning</h2>
106 <p>
107 SliTaz projektet tilbyder detaljeret
108 <a href="http://doc.slitaz.org/">vejledning</a> for at lære
109 dig at installere og håndtere programpakker på din SliTaz
110 GNU/Linux distribution.
111 Medlemmerne af <a href="http://forum.slitaz.org/">support forumet</a>
112 vil hjælpe dig i tilfælde af problemmer og det er også stedet at efterspørge en
113 ny programpakke.
114 </p>
116 <!-- End of content -->
117 </div>
119 <?php include("../../lib/html/footer.da.html"); ?>
121 </body>
122 </html>