website view da/artwork/screenshots.php @ rev 1147

Update screenshots
author Paul Issott <paul@slitaz.org>
date Fri Nov 23 21:17:01 2012 +0000 (2012-11-23)
parents 2c8983b24e4e
children 9ed0bfb74392
line source
1 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
2 "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
3 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="da" lang="da">
4 <head>
5 <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
6 <title>SliTaz Screenshots</title>
7 <meta name="description" content="SliTaz GNU/Linux project artwok images logos" />
8 <meta name="keywords" lang="en" content="about slitaz, gnu, linux, mini distro, livecd" />
9 <meta name="author" content="Linux User"/>
10 <?php include("../../lib/html/meta-link.html"); ?>
11 </head>
12 <body>
14 <?php include("../../lib/html/header.da.html"); ?>
16 <!-- Block -->
17 <div id="block">
18 <?php include("../../lib/html/nav.da.html"); ?>
19 <!-- Information/image -->
20 <div id="block_info">
21 <h4>Skærmbilleder</h4>
22 <p>
23 Billeder sigermere end tusinde ord... Skærmbilleder af
24 de sidste stabile og udviklingsversioner. Måske vil du også
25 finde, diskutere, dele og lægge SliTaz grafik op!
26 </p>
27 <p>
28 <img src="../../images/users.png" alt="users.png" />
29 <a href="http://scn.slitaz.org/groups/artwork/">Deltag på SliTaz Netværket</a>
30 </p>
31 </div>
32 </div>
34 <?php include("../../lib/lang.php"); ?>
36 <!-- Content -->
37 <div id="content">
39 <div id="gallery">
41 <div><a href="/images/screenshots/slitaz-4.0.png">
42 <img src="/images/screenshots/slitaz-4.0.png"
43 alt="Stabil 4.0" /></a><br />
44 Stabil 4.0</div>
46 <div><a href="/images/screenshots/slitaz-3.0.png">
47 <img src="/images/screenshots/slitaz-3.0.png"
48 alt="Stabil 3.0" /></a><br />
49 Stabil 3.0</div>
51 <div><a href="/images/screenshots/slitaz_2.png">
52 <img src="/images/screenshots/slitaz_2.png"
53 alt="Stabil 2.0" /></a><br />
54 Stabil 2.0</div>
56 <div><a href="/images/screenshots/index-desktop.png">
57 <img src="/images/screenshots/index-desktop.png"
58 alt="Stabil 1.0" /></a><br />
59 Stabil 1.0</div>
61 <div><img src="/images/screenshots/cooking-geany.png"
62 alt="Udvikling - Geany og GPicview" /><br />
63 Udvikling - Geany og GPicview</div>
65 <div><img src="/images/screenshots/cooking-conky.png"
66 alt="Udvikling - Conky" /><br />
67 Udvikling - Conky</div>
69 <div><img src="/images/screenshots/cooking-mplayer.png"
70 alt="Udvikling - Multimedieafspiller MPlayer" /><br />
71 Udvikling - Multimedieafspiller MPlayer</div>
73 <div><img src="/images/screenshots/cooking-superuserpcmanfm.png"
74 alt="Udvikling - Filhåndtering PCManFM" /><br />
75 Udvikling - Filhåndtering PCManFM</div>
77 <div><img src="/images/screenshots/e17.png"
78 alt="Stabil - E17" /><br />
79 Stabil - E17</div>
81 <!-- Gallery end -->
82 </div>
84 <!-- End of content -->
85 </div>
87 <?php include("../../lib/html/footer.da.html"); ?>
89 </body>
90 </html>