website view da/mailing-list.php @ rev 1040

Check whole website in W3C Validator (again), separate lib/follow, hide js in cdata
author Aleksej Bobylev <al.bobylev@gmail.com>
date Sun Apr 08 11:47:30 2012 +0300 (2012-04-08)
parents 2c8983b24e4e
children 9ed0bfb74392
line source
1 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
2 "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
3 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="da" lang="da">
4 <head>
5 <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
6 <title>SliTaz - Postliste</title>
7 <meta name="description" content="slitaz brugere udviklere postliste" />
8 <meta name="keywords" content="slitaz postliste email diskution" lang="da" />
9 <meta name="author" content="Linux User"/>
10 <?php include("../lib/html/meta-link.html"); ?>
11 </head>
12 <body>
13 <!-- Danish (da) translation by Bo Vagner Højer - bohoejer@live.dk
14 Member of Labitat Hackerspace, Copenhagen - www.labitat.dk
15 visit our hackerspace every tuesday evening for free - always hot coffee -->
17 <?php include("../lib/html/header.da.html"); ?>
19 <!-- Block -->
20 <div id="block">
21 <?php include("../lib/html/nav.da.html"); ?>
22 <!-- Information/image -->
23 <div id="block_info">
24 <h4>Postliste</h4>
25 <p>
26 SliTaz bidrag, diskutioner og annonceringer (inc.
27 support og udvikling). Alt dette er del af postlisten -
28 Deltag nu for at få hjælp eller blive involveret i projektet.
29 </p>
30 <p>
31 <img src="../images/users.png" alt="users.png" />
32 Du kan også følge os på <a href="http://scn.slitaz.org/">SliTaz netværket</a>
33 og support <a href="http://forum.slitaz.org/">forumét</a>
34 </p>
35 <?php include("../lib/html/follow.html"); ?>
36 </div>
37 </div>
39 <?php include("../lib/lang.php"); ?>
41 <!-- Content -->
42 <div id="content">
44 <h2>SliTaz postliste</h2>
46 <ul>
47 <li><a href="#about">Om postlisten</a> - Support og udvikling.</li>
48 <li><a href="#usage">Brug postlisten</a> - Abonement og arbejdsgang.</li>
49 <li><a href="#archives">Postlistens arkiv</a> - Læs og/eller gennemsøg
50 arkiverede beskeder.</li>
51 </ul>
53 <h3 id="about">Om postlisten</h3>
55 <p>
56 Diskutionslisten (postliste) er den vigtigste kommunikationsvej i SliTaz samfumdet.
57 Listen er åben for alle, du kan til enhver tid frit tilmelde eller afmelde
58 postlisten.
59 Den er et effiktivt middel til samarbejde og bruges til at formidle gratis
60 teknisk support til brugere af SliTaz.
61 Udviklere, øvede brugere, korrekturlæsere, etc. bruger den samme liste til
62 at håndtere projektets udvikling.
63 Brug af den samme liste til support og udvikling gør at vi når et bredere publikum,
64 hvilket resulterer i et hurtigere og mere præcist svar.
65 Medlemmerne af listen er alle frivillige og gør det bedste de kan i deres fritid.
66 Høflighed og ordentlighed er en pligt og en lille smule humor skader ingen.
67 </p>
68 <p>
69 <em>Postlisten</em> bruges til at sende og modtage beskeder. Det betyder
70 at alle registrerede medlemmer kan poste til listen og modtage alle beskeder
71 postet af andre medlemmer.
72 Beskeder sendes af listemotoren på
73 <a href="http://www.tuxfamily.org/">TuxFamily</a> drevet af den glimrende
74 <a href="http://www.vhffs.org/">VHFFS</a>.
75 </p>
77 <h4>Høflighed</h4>
79 <p>
80 Postlisten bruges af nogle ofte passionerede og følsomme mennesker.
81 Gør en ekstra indsats for at behandle andre med respekt, selv om du
82 selv føler dig dårligt behandlet. Hvis du har noget negativt eller kritisk
83 at sige, så post venligst ikke. Hvis en person opførersig sig uhensigtsmæssigt,
84 kontakt da en SliTaz udvikler.
85 </p>
87 <h3 id="usage">Brug postlisten</h3>
89 <p>
90 For at poste på listen, skal du først tegne abonnement, du vil derefter
91 modtage bekræftigelsesbesked. Brevet indeholder et bekræftigelsesnummer
92 som du skal retunere til listens administrator (dette modvirker spam).
93 Når først brevet og bekræftigelsesbeskeden er modtaget, kan du poste på listen
94 og modtage alle beskeder der er postet.
95 Bemærk at beskeder kan filtres af dit foretrukne postprogramel til en specifik
96 mappe.
97 Det anbefales at benytte "Besvar" eller "Reply" for at besvare en besked,
98 således at diskutionstråden kan følges ordentligt.
99 </p>
100 <ul>
101 <li>Administrativ addresse :
102 <a href="mailto:slitaz-request@lists.tuxfamily.org"
103 >slitaz-request@lists.tuxfamily.org</a></li>
104 <li>Abonnement fås med emnet: subscribe</li>
105 <li>Abonnement ophæves med emnet: unsubscribe</li>
106 <li>Hjælp fås med emnet: help</li>
107 <li>Post til listen sendes til:
108 <a href="mailto:slitaz@lists.tuxfamily.org">slitaz@lists.tuxfamily.org</a></li>
109 </ul>
111 <h4>Format</h4>
113 <p>
114 Beskeder skal sendes som rå tekst og ikke HTML og linielængden justeres til
115 72-80 tegn, så menesker der benytter et tekstbaseret postprogram let kan
116 læse dem.
117 Beskedernes format laves automatisk rigtigt med de fleste gode postprogrammer
118 så som Sylpheed og tillader også en mere ligefrem læsning af arkivet.
119 Det er også anbefalelsesværdigt at fjerne unødvendige citeringer og
120 lave være med at vedhæfte store filer.
121 </p>
123 <h3 id="archives">Postlistens arkiv</h3>
125 <p>
126 Postlisten er et offentligt forum, alle beskeder bliver arkiveret og er
127 søgbare online. Dette tillader de ikke-registerede at følge listen, det er
128 også en god kilde til information om specifikke emner. Listen arkiveres
129 hver nat og du kan let gennemse arkivet via TuxFamilyens listemotor.
130 Beskeder sorteres efter måned og dato eller efter diskutionstråd
131 (<em>Thread</em>) :
132 <a href="http://listengine.tuxfamily.org/lists.tuxfamily.org/slitaz/"
133 >Postlistens arkiv</a>
134 </p>
136 <div>
137 <object type="text/html" width="100%" height="345" data="../lib/archives.php">
138 </object>
139 </div>
141 <!-- End of content -->
142 </div>
144 <?php include("../lib/html/footer.da.html"); ?>
146 </body>
147 </html>